Ofte stillede spørgsmål
{{faq.Name}}

{{faq.Name}}

{{faq.Answer}}


Det er tid til at skabe de løsninger, som én aktør i det danske musikliv ikke kan lykkes med alene. Netop sådan lyder visionen bag Musiklivets Partnerskab for Bæredygtig Udvikling, der er sat i verden af en række virksomheder og organisationer fra det danske musikliv. Sammen ønsker partnerskabet at inspirere hinanden, udvikle og udbrede løsninger på de tværgående udfordringer, som står i vejen for et mere bæredygtigt musikliv – både den økonomiske, miljømæssige og sociale bæredygtighed.

Hele musikkens værdikæde skal i gang
Samarbejde er tanken bag etableringen af partnerskabet. Løsningerne på branchens bæredygtighedsudfordringer kræver nemlig, at alle aktører på tværs af musiklivet arbejder for at skabe de nødvendige strukturelle forandringer.

”Det er ikke nok, at nogle få aktører arbejder med disse udfordringer. Vi har brug for, at hele musikkens værdikæde kommer i gang, hvis vi skal vende udviklingen og fremme lige adgang for alle, fremme større mental sundhed og trivsel samt grøn omstilling af branchen,” udtaler Henrik Sveidahl, Rektor for Rytmisk Musikkonservatorium og repræsentant fra partnerskabets styregruppe.

Nyt kodeks skal bidrage til forandring
Partnerskabets første konkrete initiativ er lanceringen af Musiklivets Kodeks for Lige Adgang. Alle organisationer og virksomheder i det danske musikliv, store som små, kan tilslutte sig kodekset. Når man tilslutter sig, viser man opbakning til at skabe forandring, og forpligter sig til at arbejde med kodeksets seks principper. Samtidig forpligter man også sin organisation eller virksomhed til at gøre sin indsats målbar og rapportere på fremdrift og resultater.

Partnerskabets medlemmer Koda, Dansk Artist Forbund, Rytmisk Musikkonservatorium, VEGA, Live Nation, Gramex, Musikindustriens Netværk, Jazz Danmark, Promus, Danske Agenters Sammenslutning, IFPI, Grønnere Musik.
Partnerskabet er åbent for alle organisationer og virksomheder i det danske musikliv. Se hvordan din organisation kan være med her. 

Musiklivets Kodeks for Lige Adgang
Vi har brug for, at hele musikkens værdikæde kommer i gang, hvis vi skal vende udviklingen. Derfor inviterer vi alle virksomheder og organisationer i det danske musikliv, store som små, til at tilslutte sig og vise opbakning til Musiklivets kodeks for lige adgang. Læs mere om kodekset og tilslut din organisationer eller virksomhed her