Ofte stillede spørgsmål
{{faq.Name}}

{{faq.Name}}

{{faq.Answer}}

Den 16. juni 2020 - VEGA har været lukket tre måneder som følge af Covid-19 og deraf følgende forsamlingsrestriktioner. Fredag den 6. marts 2020 blev VEGA indskærpet ikke at holde koncerter i en kapacitet over 1000 personer. Den 11. marts blev VEGA derefter lukket som følge af regeringens samlede nedlukningsplan. 

Mens store dele af Danmark nu er genåbnet, er VEGAs døre fortsat lukkede. Med de nuværende restriktioner i forhold til forsamlingsforbud har VEGA ikke mulighed for at gennemføre koncerter og dermed drive forretning på et økonomisk, bæredygtigt grundlag. Musikere og produktionsfolk kan ikke spille og afvikle koncerter i VEGAs sale. VEGAs timeansatte medarbejdere har ikke mulighed for indtjening, mens mere end halvdelen af VEGAs administrative personale er hjemsendt. 

Efter tre måneders lukning med kompensation fra både løn- og omkostningspuljerne er situationen gået fra slem til kritisk. For hver uge der går tæres på VEGAs egenkapital, der snart er forsvundet. En egenkapital vi har kæmpet for at opbygge gennem mange år for at kunne stå imod periodiske udsving og for at kunne udvikle os som koncertvirksomhed.  

Med en endnu udefineret mulighed for genåbning i fase 4, går VEGA med en tabt indtjening i forårssæsonen, med stor usikkerhed ind i et nyt halvår. Mens genåbningens fase 3 nu materialiserer sig, venter vi fortsat på svar på, hvilke muligheder VEGA har for at agere som kulturinstitution og som virksomhed, til gavn for livemusikken i Danmark.

Med andre ord – vi er blevet bedt om at lukke. Men vi har ingen indikationer på, hvordan vi skal forberede os på at åbne igen. 

Som kulturinstitution er VEGA, lige som en række andre kulturinstitutioner i Danmark med en lav tilskudsprocent og en omfattende egenindtjening, i en situation hvor likviditeten begynder at tørre ud efter måneders nedlukning. Det er på tide, at der skrides til politisk handling, hvis samfundet ønsker at disse institutioner også skal stå, når danskerne igen kan forsamles indendørs og foran scenerne.

VEGA vil gerne bidrage til en genåbning af danske spillesteder og koncerthuse på en sikker og forsvarlig måde for koncertgæster og musikere. Og vi vil gerne indstille os på, for en periode at drive vores koncertvirksomhed i en skala der understøtter begrænsede forsamlinger. Men vi har brug for hjælp, hvis denne ambition skal kunne udfoldes.

Et genåbnet VEGA i drift gavner ikke bare VEGA men hele værdikæden af musikere, timeansatte medarbejdere, leverandører, freelancere, produktionsfolk m.m. samt lokale restauranter og forretningsdrivende i vores nærområde. VEGA er ikke bare en kulturinstitution til glæde for musikelskende koncertgæster, men en motor for afledt økonomi i oplevelsesindustrien, og en virksomhed som genererer et omfattende moms- og beskatningsgrundlag.

 

VEGA er i en situation, hvor:

- Vi har akut brug for en forlængelse af både løn- og omkostningskompensationspuljerne helt frem til tidspunktet for genåbning, for overhovedet at kunne genstarte i reduceret kapacitet. 

- Vi har behov for en genåbningspakke, til at understøtte indendørs koncertaktivitet med fortsat forsamlingsbegrænsning defineret af myndighederne. 

 

VEGA efterspørger:

- En underskudsordning der kompenserer de ekstra omkostninger og det reducerede indtægtsgrundlag, der vil kendetegne en genåbning i stærkt reduceret publikumskapacitet de kommende 12 måneder (eller så længe VEGA pålægges at gennemføre koncerter i reduceret kapacitet).

- Balancerede retningslinjer for at kunne afholde stående koncerter indendørs. VEGA har som andre spillesteder og koncerthuse på nuværende tidspunkt intet reelt billede af, hvordan og i hvilket omfang koncertvirksomhed kan gennemføres.

- Politisk forståelse for og prioritering af det indendørs kulturliv i alle dets facetter. Musikken og dens live-scene bløder efter en gennemgribende nedlukning af spillesteder og koncerthuse.

- Mere tydelige perspektiver for stående, indendørs koncertaktivitet i fase 4. 

 

Fakta om VEGA:

- VEGA er en fondsdrevet, selvejende kulturinstitution.

- VEGAs forretningsmodel hviler på billetsalg og afledt omsætning i barer, garderobe og andre services. Ved genåbning i reduceret publikumskapacitet, vil VEGA tabe flere penge end ved at forblive lukket.

- VEGA præsenterer koncerter fra 3 scener, Store VEGA (kap. 1.550) , Lille VEGA (kap. 450) Ideal Bar (kap. 200), og har i normalår en gennemsnitlig belægningsprocent på 80%.

- VEGAs koncertvirksomhed gennemfører i et normalår omkring 350 koncertarrangementer for +230.000 publikummer. Yderligere har VEGA 100 årlige arrangementer. 

- VEGA præsenterer årligt cirka 700 bands/2300 artister. 40% danske og 60% internationale.

- VEGA i drift beskæftiger 150 medarbejdere – cirka 46 årsværk.

- VEGAs koncertvirksomhed og understøttende forretningsområder genererer en årlig omsætning på 100 mio. kr. – med en samlet statslig/kommunal tilskudsprocent på 6-7%.

- VEGA gik ind i 2020 med en egenkapital på 8 mio. kr.

- VEGA lejer lokalerne i Folkets Hus på Enghavevej 40 på markedsvilkår.

- VEGA er en anerkendt scene og destination for udvikling af musikkens talenter.